رزرو الکترونیکی

شما می توانید سالن مورد نظر خود را با استفاده از این فرم در تاریخ مدنظر به صورت الکترونیکی رزرو نمایید. بدیهی است که تا قبل از تایید مسئولان مرکز همایش پژوهشگاه صنعت نفت این رزرو صرفا جهت بررسی می باشد و به منزله رزرو قطعی نمی باشد.

پس از رزرو سالن و تاریخ مورد نظر منتظر تماس همکاران ما در بخش رزرو سالن ها باشید تا رزرو شما به صورت قطعی ثبت گردد.

 

ثبت رزرو با مشخصات کامل

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است
کلمه امنیتی
ورودی نامعتبر است
© Copyright 2020 icc.ripi.ir. All Rights Reserved.

Search